Vår verksamhet ska uppfylla gällande författningar och andra krav som är kopplade till våra miljöaspekter och vi ska ständigt jobba med att förbättra vår miljöprestanda och därmed minska vår miljöbelastning.

Vår främsta insats för miljön är att minska våra utsläpp till luft av koldioxid, hushålla med energi och vatten samt påverka våra medlemmar och leverantörer att i sin tur minimera sin egen miljöpåverkan.

Det mesta av vattenförbrukningen på SATS gym går åt i duscharna, men städning, handtvätt och påfyllning av vattenflaskor är också viktiga faktorer. Enligt SATS byggmanual byggs duschar med låg vattenförbrukning, med duschmunstycken som fördelar vattnet sparsamt och rörelsesensorer för automatisk avstängning. Rörelsesensorn stänger av duschen efter en minut eller mindre. Rörelsesensorteknik används också i de flesta av våra vattenkranar, vilket håller vattenförbrukningen till ett minimum.

Syftet med SATS verksamhet är att tillhandahålla produkter och tjänster som tillgodoser medlemmarnas behov av god hälsa och välbefinnande.

Läs mer i vår hållbarhetsrapport.