Vår verksamhet ska uppfylla gällande författningar och andra krav som är kopplade till våra miljöaspekter och vi ska ständigt jobba med att förbättra vår miljöprestanda och därmed minska vår miljöbelastning.

Vår främsta insats för miljön är att minska våra utsläpp till luft av koldioxid, hushålla med energi och vatten samt påverka våra medlemmar och leverantörer att i sin tur minimera sin egen miljöpåverkan.

Syftet med SATS verksamhet är att tillhandahålla produkter och tjänster som tillgodoser medlemmarnas behov av god hälsa och välbefinnande.