Anna Bengtsson

Fysioterapeut
Stockholm
Balance City

Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Manuell behandling kan innebära massage, ledjustering mm.

Utbildning och kurs

  Leg. fysioterapeut/sjukgymnast i 16 år
  OMT Examen- Steg 3 av 3, Ortopedisk manuell terapi, (Karolinska Institutet)
  Post Graduate Diploma in Orthopaedic Manipulative Therapy
  Pågående magister i fysioterapi Karolinska institutet
  Idrottsmedicin, Karolinska Institiutet
  Akupunktur
  MDT, McKenziemetoden

Expertis och bakgrund

  Klinisk erfarenhet av regionsfinansierad primärvård i 6 år
  Fysioterapeut på SATS i 10 år
  Utbildad i styrkelyft/skivstångsträning
  Yogainstruktör
  Cykelinstruktör