Fysioterapi

Henrik Nilsson

Fysioterapeut
Stockholm
SATS Alvik (fd. SATS Bromma)

Mitt mål är att varje kund ska bli utbildad gällande sin skada och tillägna sig en användbar så kallad ”verktygslåda”, där träningen blir ett av dessa verktyg. Träningsrehabiliteringen kompletteras med manuell behandling på brits vid behov. Jag tycker om utmaningar och för mig existerar inga hopplösa patientfall. Finns det motivation så finns det hopp! Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av besvär från leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Exempel på manuell behandling; massage, terapeutiskt stretch, ledjustering m.m.

Utbildning och kurs

  Leg Sjukgymnast
  OMT (rygg och nacke)
  Idrottsmedicin
  Akupunktur
  Personlig tränare

Expertis och bakgrund

  Sjukgymnast på SATS sedan 2010
  Arbetat med rehab av ortopediska skador och neurologiska sjukdomar
  F.d. ishockeyspelare på elitnivå