Ingrid Bonaccorso Remback

Fysioterapeut
Stockholm
SATS Vällingby C

Mitt mål är att varje kund ska bli utbildad gällande sin skada och tillägna sig en användbar så kallad ”verktygslåda”, där träningen blir ett av dessa verktyg. Träningsrehabiliteringen kompletteras med manuell behandling på brits vid behov. Jag tycker om utmaningar och för mig existerar inga hopplösa patientfall. Finns det motivation så finns det hopp! Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av besvär från leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Exempel på manuell behandling; massage, terapeutiskt stretch, ledjustering m.m.

Utbildning och kurs

  Legitimerad sjukgymnast, Uppsala Universitet år 2000
  MDT/McKenzie cred examen 2017
  Ergonomi
  Idrottsmedicin steg 1,2
  OMT Steg 1
  Basal kroppskännedom steg 1, 2
  Lic Personlig Tränare SAFE 2007

Expertis och bakgrund

  Primärvård/vårcentral, Sjukhus(Ortopedi)
  Specialistcenter för smärtpatienter: Alfta Rehab Center
  SATS sedan år 2004: Privat sjukgymnastik, Försäkringspatienter
  Idrottslig bakgrund: fotboll, handboll, ridning, styrketräning