Fysioterapi

Margareta Lundquist

Fysioterapeut
Stockholm
SATS Alvik (fd. SATS Bromma)

Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av besvär från leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Exempel på manuell behandling; massage, terapeutiskt stretch, ledjustering m.m.

Utbildning och kurs

  Leg. sjukgymnast, idrottslärare och MSc
  Specialistkompetens från LSR i Idrottsmedicin och OMT
  Certified Sport Physio Therapist

Expertis och bakgrund

  Arbetat som sjukgymnast sedan 1986 och på SATS sedan 2005
  Idrottsskador och rehabilitering
  Barn och ungdomar skador och rehabilitering
  'Funktionell träning/Pilates matta och reformer
  McKenzie/ MDT A-C
  Akupunktur