Oscar Björsfält

Fysioterapeut
Stockholm
SATS Sollentuna

Jag har jobbat som sjukgymnast på SATS i över fem år. Innan jag började som sjukgymnast jobbade jag i drygt tre år som Personlig Tränare på SATS. Jag har stor erfarenhet av att hjälpa människor med smärta och skador tillbaka till ett friskt och aktivt liv. Vid sidan av min anställning på SATS arbetar jag som sjukgymnast för juniorlandslaget i ishockey. Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, aktiv träning och rådgivning.

Utbildning och kurs

  Leg. Sjukgymnast, Karolinska Institutet
  Magisterexamen i Idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet
  Idrottsmedicin 30 hp, Karolinska Institutet
  Idrottens Fystränarutbildning (FTU), Bosön
  Flertalet utbildningar inom manuell terapi (OMT, Mckenzie mm)

Expertis och bakgrund

  Tidigare arbetat som Personlig Tränare på SATS i drygt tre år
  Arbetat som sjukgymnast sedan 2017
  Erfarenhet av arbete som sjukgymnast för JVM i ishockey 2020, 2021 och 2022