Oscar Bjorsfalt

Fysioterapeut
Stockholm
SATS Sollentuna

 Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av besvär från leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Exempel på manuell behandling; massage, terapeutiskt stretch, ledjustering m.m. 

Utbildning

  Tidigare arbetat som personlig tränare
  3D funktion, modul I-III
  Sjukgymnast Stockholm Nord, TV-pucken
  Dipl. Fystränare (FTU), Bosön

Expertis

  Leg. Fysioterapeut, Karolinska Institutet
  OMT steg I
  Idrottsmedicin 30 HP, Karolinska Institutet
  Dipl. Massör och triggerpunktsbehandling