Tommy Loft

Fysioterapeut
Göteborg
SATS Torslanda

Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av besvär från leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Exempel på manuell behandling; massage, terapeutiskt stretch, ledjustering m.m.

Utbildning och kurs

  Leg. Fysioterapeut, Umeå Universitet
  Idrottsmedicin
  Akupunktur
  McKenzie, A-, B- samt C-kurs
  Mulligan Concept, B lower quadrant
  Smärtskolan och artrosskola

Expertis och bakgrund

  Undersökning, behandling och rehabilitering av led-/muskelrelaterade besvär i kroppen
  Idrotts- och motionsskador
  Arbetat inom primärvård (rehabmottaning/vårdcentral)
  Arbetat med idrottslag inom fotboll, futsal samt ishockey.