Vera Vestberg Thormann

Fysioterapeut
Stockholm
SATS Frösunda

Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Manuell behandling kan innebära massage, ledjustering mm.

Utbildning och kurs

  Leg fysioterapeut - Karolinska Institutet
  Magisterexamen i fysioterapi - Umeå Universitet
  Idrottsmedicin
  Ortopedisk manuell terapi steg 1
  Akupunktur

Expertis och bakgrund

  Flerårig erfarenhet av behandling av bl a axel-, knä- och ryggbesvär
  Erfarenhet av arbete inom idrottsmedicin och ortopedi
  Teamarbete inom neurologiska skador och sjukdomar
  Del av sjukvårdsteam på Lidingöloppet