Verksamhetsområde och kompetens

Vi arbetar med undersökning och behandling av muskeloskelettala besvär.

Det vill säga allt det där som drabbar de flesta nån gång i livet; muskelvärk/skada, ledbandsskador, frakturer, ont i rygg och nacke, diskbråck, ledvärk/artros, meniskskador, träningsrelaterade besvär etc.

Kompetens

För att på bästa sätt kunna hjälpa kunder med muskeloskelettala besvär så är sjukgymnasterna på SATS inriktade mot Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) och idrottsmedicin (se mer nedan). Mot bakgrund av att vi jobbar på en träningsanläggning och träffar många vars besvär har uppstått i samband med träning så är personalen särskilt duktiga på analys av träningsrelaterade besvär och behandling av dessa. Sjukgymnasterna vidareutbildas regelbundet  inom olika träningskoncept och idrotter: löpning, skivstångsträning (tyngdlyftning och styrkelyft), artistisk gymnastik, ortopedisk rehabilitering, OMT och idrottsmedicin.

Sjukgymnast med specialistkompetens  

Sjukgymnaster kan i likhet med läkare välja att specialisera sig inom vissa områden. En specialist kan verka som:

  • Kunskapsbärare – Fördjupade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
  • Kunskapsförmedlare - information, undervisning och handledning av andra.
  • Kunskapsutvecklare - Utveckling och forskning.

De grundläggande kraven för att kunna ansöka om specialistkompetens som sjukgymnast är:

  • Akademisk fortbildning efter grundexamen (lägst magisterexamen) med presentation av fördjupningsarbete på vetenskaplig konferens eller publikation i vetenskaplig tidskrift.
  • Klinisk fördjupning under handledning i 3 år.
  • Vidareutbildning med ämnesspecifika kurser, vetenskapliga konferenser och work-shops som visar bredd och djup inom specialistområdet.

På SATS har vi sjukgymnaster med formell specialistkompetens inom följande områden:

  • Ortopedisk manuell terapi (OMT)
  • Idrottsmedicin

Specialisten har fördjupade kunskaper i undersökning och behandling av akuta och kroniska rygg, nacke och ledbesvär bl.a. genom specifikt riktad manipulation stabilisering/koordination och muskelbehandling.

Idrottsmedicin

Inom denna specialitet baseras bedömning och behandling på en noggrann analys av rörelseförutsättningar, rörelseförmåga och rörelsebeteende hos individer med skador i rörelseorganen, som uppkommit i samband med idrott. 

Mer om sjukgymnastik

Aktiv rehabilitering

Så här jobbar våra sjukgymnaster med aktiv rehabilitering.

Verksamhetsområde och kompetens

Vi arbetar med undersökning och behandling av muskeloskelettala besvär.

Här finns vi

SATS Sjukgymnastik erbjuds på ett antal center i Stockholm.

Priser

Här finner du information om våra priser för sjukgymnastik.

Kundnöjdhet

SATS Sjukgymnastik utför varje år sedan 2011 en kundnöjdhetsundersökning.

Privata vårdförsäkringar

SATS Sjukgymnastik har avtal med de flesta försäkringsbolagen.