Testa våra mest populära Indoor Running-klasser

Vi har samlat 4 av våra mest populära Indoor Running-klasser så att du kan testa dom på egen hand på ett löpband.
SATS
Pass
Träning

INDOOR RUNNING HILLS

Här får du jobba på löpstyrka och intensitet med hjälp av backintervaller. Upplägget är även bra för dig som vill förbättra din löpteknik,  

Total tidsåtgång: 30 minuter 

Uppvärmning:

 • 5 minuter

 • Värm upp i 5-10 minuter, öka farten och öka gradvis till 6% lutning på löpbandet. 

Block 1:

 • 12 minuter

 • 12 intervaller á 40 sekunder, 20 sekunder vila mellan varje intervall 

 • Öka lutningen var fjärde intervall

  • Intervall 1-4 = 6% lutning

  • intervall 5-8 = 8% lutning 

  • intervall 9-12 = 10% lutning 

 • Välj en hastighet som du kan behålla genom alla intervaller, så att du kan behålla lutningen. 

Vila:

 • 1 minut

 • Gående eller stående

Block 2:

 • 9 minuter

 • 12 intervaller á 30 sekunder, 20 sekunder vila mellan varje intervall 

 • Minska lutningen var fjärde intervall:

  • Intervall 1-4 = 10% lutning

  • intervall 5-8 = 8% lutning

  • intervall 9-12 = 6% lutning

 • Hastigheten ska vara högre än under block 1 och ökas under hela block 2 för att höja intensiteten, samtidigt som lutningen sänks. 

Vila/nedvarvning

 • 2 minuter

 • Sänk farten och lutningen på löpbandet och jogga lugnt. 

INDOOR RUNNING SPEED PROGRESSION

Här får du testa på korta intervaller för att utveckla tempot och uthålligheten i din löpning.  Total tidsåtgång: 30 minuter 

Uppvärmning:

 • 6 minuter

 • Värm upp i fem minuter, öka gradvis farten och ställ in 1,5-2% lutning på löpbandet. 

Huvuddel:

 • 12 minuter

 • 20 intervaller á 40 sekunder. Vila 20 sekunder mellan varje intervall. 

 • Försök att hålla samma fart genom de 10 första intervallerna. Öka farten med 0,2 för de sista 10 intervallerna.

 • Vila mellan intervallerna stående på sidan av löpbandet. 

Vila/nedvarvning

 • 5 minuter

 • Gå eller jogga lätt

INDOOR RUNNING LONG INTERVALS

Här får du testa på långa och varierande intervaller, med fokus på att öka maximalt syreupptag och ökad uthållighet. Här är passet för dig som har planer på att springa längre distanser! Total tidsåtgång: 30-35 minuter 

Uppvärmning:

 • 5 minuter

 • Värm upp i 5 minuter, öka farten gradvis och kom upp till 1,5-2% lutning på löpbandet.

Huvuddel:

 • 22 minuter

 • 4 intervaller á 4 minuter, 2 min vila mellan intervallerna

 • Aktiv vila: gå eller jogga lätt

 • Försök att hålla samma fart genom alla intervaller. 

Vila/nedvarvning:

 • 3 minuter

 • Lätt jogg eller gående

INDOOR RUNNING PYRAMID

Här får du testa på varierande intervaller, både långa och korta, för att jobba på uthålligheten i din löpning.  Total tidsåtgång: 30 minuter 

Uppvärmning:

 • 5 minuter

 • Värm upp i 5-10 minuter, öka farten gradvis och kom upp till 1,5-2% lutning på löpbandet. 

Block 1:

 • 5 minuter

 • 1 intervall á 5 min

 • Försök att hålla samma fart genom hela intervallen

Vila:

 • 2 minuter

 • Aktiv vila, gående

Block 2:

 • 4 minuter

 • 1 intervall á 4 min

 • Öka farten med 0,2-5

Vila:

 • 2 minuter

 • Aktiv vila, gående

Block 3:

 • 1 intervall á 3 min

 • Öka farten med 0,2-5

 • Vila:

 • 1 minut och 30 sek

 • Aktiv vila, gående

Block 4:

 • 2 minuter

 • 1 intervall á 2 min

 • Öka farten med 0,5-1%

Vila:

 • 1 minut

 • Aktiv vila, gående

Block 5:

 • 1 min och 30 sekunder

 • 2 intervaller á 30 sek/ 30 sek vila mellan 

 • Spring så fort du kan!

 • Vila stående med ett ben på varje sida av löpbandet

Vila/nedvarvning

 • 5 minuter

 • Sänk farten och jogga lätt eller gå