Hjärnans funktioner förbättras av fysisk aktivitet

Visste du att fyra minuters fysisk aktivitet ger dig bättre fokus i en timme efteråt? Vi har tagit reda på hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet – redan efter ett par minuter.
SATS
Pass
Träning
Hjärnan är det ett av dina organ som påverkas mest av fysisk aktivitet 

För trettio år sedan var hjärnforskare säkra på att nervceller i hjärnan inte kunde bildas på nytt. Men i slutet av 1990-talet upptäckte forskare i USA att när råttor och möss fick springa fritt i sina burar, växte den delen av hjärnan som utgör minnescentrat (hippocampus). Tio år senare visade det sig att det inte bara var råttor och möss som kunde springa sig till fler nervceller och få bättre minne, samma sak sker nämligen i människors hjärnor vid fysisk aktivitet!  

Den norska hjärnforskaren Ole Petter Hjelle har skrivit boken «Sterk hjerne med aktiv kropp» och berättar att fysisk aktivitet ger oss bättre fokus, bättre minne och gör oss mer kreativa. 


När vi tränar skickas det ut kemiska signaler, och dessa signaler har visat sig stärka alla hjärnans funktioner:  


- För att förklara närmare, så är fysisk aktivitet viktigt för att behålla våra hjärnceller och hjärnans funktioner, men också för att skapa nya nervceller. Fysisk aktivitet har en positiv effekt på stresshantering, inlärning, minne, kreativitet, koncentration och intelligens. Utöver det kommer ett aktivt liv minska risken för depression och ångest, och minska risken för demens.  

Hur mycket behöver man träna för att det ska få effekt?  

- Det bästa av allt är att det inte är så mycket som krävs. En promenad om dagen kan minska risken för demens med upp till 50 procent. Det räcker med fyra minuters aktivitet för att få ökad uppmärksamhet i en timme efteråt. Tänk vad denna kunskap hade kunnat göra för sexåringar som känner att det kryper i kroppen när de behöver sitta still under längre perioder.  

Hjelle blir engagerad när han pratar om barn och fysisk aktivitet. Han har också lett arbetet med HOPP-projektet (Health Oriented Pedagogical Project)* där målet är att främja hälsa, trivsel, kreativitet och inlärning för barn genom att införa en timmes aktivitet per dag. Aktiv inlärning är en undervisningsform där eleverna har fysisk aktivitet samtidigt som undervisningen, till exempel matte-stafett. Studien färdigställs 2020, men redan nu ser man tydliga positiva effekter av att barnen får vara mer fysiskt aktiva i skolan.  

- Under de fyra år som studien har pågått har antalet ADHD-diagnoser halverats. Utöver det ser vi en tydlig ökning av aktivitetsnivåer hos föräldrarna. Detta ger stora vinster för samhället utöver bättre folkhälsa. Det är inga tvivel om saken: om vi ska göra något för folkhälsan behöver vi börja redan med barnen.  

Omedelbar effekt i hjärnan vid fysisk aktivitet 

Du kanske funderar på hur länge du behöver vara fysiskt aktiv innan det gör skillnad för minnet? Behöver man hålla på i flera månader eller har det omedelbar effekt?  

Här har Hjelle goda nyheter: 

- Du behöver inte hålla igång länge alls. Fysisk aktivitet har både långsiktiga och omedelbara effekter på ditt minne. En studie som gjorts i USA visade att personer med dålig kondition som tränade precis innan ett minnestest fick högre resultat än personer med bra kondition som inte hade tränat innan testerna.  

Fysisk aktivitet ger också omedelbar effekt på hjärnan i form av att endorfiner och dopamin frigörs, som ger ett lyckorus och ökad energi. Har du någon gång känt att det är omöjligt att sätta igång och städa, så beger du dig iväg på ett träningspass – och när du kommer hem känns det inte alls lika farligt att sätta igång? Det är endorfiner och dopamin som gör att allt känns lite lättare.  

Forskning visar att studenter har mycket att tjäna på att vara fysiskt aktiva, inte minst för bättre inlärning och bättre resultat i skolan. I en undersökning som genomfördes i USA delades en klass upp i två grupper, där den ena gruppen fick en timmes fysisk aktivitet istället för matematik en gång i veckan. Den andra delen av klassen fick behålla sin mattelektion, och fick ingen extra fysisk aktivitet. Efter en period genomfördes ett test i klassen där det visade sig att den del av gruppen som haft extra fysisk aktivitet på schemat, alltså en timme mindre matematik än övriga, fick bättre resultat.  

Kan man träna för ökad intelligens och bättre minne?  

De flesta människor vill ha så bra resultat som möjligt på kortast möjliga tid. Finns det egentligen någon typ av träning som kan göra oss smartare och förbättra minnet? 

- All typ av träning ger hälsovinster, inte minst med tanke på endorfiner och dopamin som vi tidigare nämnt. Men för optimal effekt på hjärnan måste du få upp pulsen. Högintensiv träning ger bäst effekt på din hjärnas tillstånd. Om du exempelvis går på gruppträningsklasser utmanas hjärnan med olika kombinationer, vilket kan vara bra för hjärnan.   

Källor:

Ole Petter Hjelle, "Sterk hjerne med fysisk aktivitet"