SATS Sveriges Facebook-policy

SATS på Facebook är ett forum för dem som gillar att prata träning, både med varandra och med oss på SATS.

Det är också en kanal där man kan vända sig till oss som företag med eventuella frågor och funderingar gällande träning. Vid privata frågor eller frågor rörande ditt medlemskap hänvisar vi till kundservice@sats.se och förbehåller oss rätten att radera eventuella inlägg som vi anser är opassande för denna kanal.

Vi vill att detta skall vara en kanal med en positiv ton och förbehåller oss därför rätten att radera inlägg som vi bedömer är kränkande eller stötande, brottsliga, marknadsför andras verksamheter, inte relevanta, bryter mot personuppgiftslagen eller liknande.

Vi försöker ha en öppen dialog med våra fans direkt på sidan men i de fall vi anser att dialogen bör ske utanför Facebook förbehåller vi oss rätten att radera inlägg och föra dialogen vidare med personen i fråga utanför Facebook. Frågor som rör en enskild individ bör inte tas upp på Facebook då vi inte anser att det är ett passande forum.

Personer som vid upprepande tillfällen bryter mot denna policy kan stängas av från sidan och få alla sina inlägg raderade.

Har du frågor eller vill anmäla något/någon? Kontakta oss på webmaster@sats.se

Följ oss på Facebook

Mer om våra ansvar

Barnen på SATS

SATS anser att barn behöver en vardag med spontan, lekbetonad och allsidig fysisk aktivitet, gärna ute i skogen, på lekplatsen, med idrottslaget eller genom att promenera och cykla dit de ska ta sig.

SATS:ar på barn och ungdomar

Fysisk aktivitet för barn är viktigt. Det är en av anledningarna till varför SATS är engagerad i ett EU-projekt som handlar om att få barn mellan 8-12 år att förstå vikten av att röra på sig regelbundet.

CSR

Som en del av SATS arbete med hållbar utveckling arbetar vi aktivt för att hitta engagemang inom CSR - Corporate Social Responsibility. Detta för att vår kompetens ska kunna bidra till ökat värde för samarbetsorganisationen och dess målgrupp - SATS medlemmar och våra medarbetare.

Facebook policy

SATS på Facebook är ett forum för dem som gillar att prata träning, både med varandra och med oss på SATS.

SATS Sveriges Anti-doping policy

SATS, Nordens ledande träningsföretag, med center i Norge, Sverige och Finland, tar tydligt avstånd från doping.

SATS Miljöpolicy

Vår verksamhet ska uppfylla gällande författningar och andra krav som är kopplade till våra miljöaspekter och vi ska ständigt jobba med att förbättra vår miljöprestanda och därmed minska vår miljöbelastning.

SATS Ätstörningspolicy

SATS vill förmedla träning enligt sunda ideal och i hälsobefrämjande syfte till gagn för den enskilda individen.

SATS ansvar under träning

Här kan du läsa om vårt ansvar när du tränar hos oss.

Diskriminering, kränkningar och trakasserier

SATS är ett värderingsstyrt företag där alla medlemmar, och all personal, ska känna sig trygga. SATS har nolltolerans mot alla typer av rasism, kränkningar, sexuella trakasserier och diskriminering.