SATS anser att det är viktigt att ta ståndpunkt i frågor som är viktiga i samhällsdebatten och hoppas att vi kan bidra till en bättre samhällsutveckling inom aktuella områden.

Nedan kan du bland annat läsa om vår antidoping-policy med tillhörande handlingsplan samt vår ståndpunkt gällande barnträning.