SATS:ar på barn och ungdomar

Fysisk aktivitet för barn är viktigt. Det är en av anledningarna till varför SATS är engagerad i ett EU-projekt som handlar om att få barn mellan 8-12 år att förstå vikten av att röra på sig regelbundet.

Projektet som heter ALCIS - Active Learning for Children in Schools – innebär att SATS håller i fyra olika träningspass med 3:or, 4:or, 5:or och 6:or på Rösjöskolan i Täby. För projektet som stort kommer totalt 15 000 europeiska skolbarn på ett träningspass vid två tillfällen.

Sveriges deltagande arrangeras av branschorganisationen Almega Friskvårdsföretagen och friskvårdsanläggningar hos Actic, SATS och Studio Aktiverum. Den 13 september i år samlades 1 800 skolbarn från 17 skolor för ett lekfullt och svettigt träningspass.

- Vi är otroligt glada att svenska skolor och friskvårdsföretag engagerar sig för en bättre folkhälsa. Vi befinner oss i ett läge där ohälsa kryper längre ner i åldrarna och fysisk aktivitet är ett av de bästa sätten att hålla sig frisk, säger Gustav Wiel-Berggren, branschansvarig Almega Friskvårdsföretagen.

ALCIS-projektet är ett sätt för och EU-kommissionen att uppmärksamma på, och informera om, vikten av fysisk aktivitet, menar Gustav Wiel-Berggren.

- Förutom träningspassen delar vi även ut aktivitetsplaner med fakta och tips kring fysisk aktivitet. Det är viktigt att berätta att det finns fysisk aktivitet som passar alla, det behöver inte vara lag- eller bollsport. De positiva hälsoeffekterna av att leka på rasten eller cykla till skolan är precis lika stora.

Utöver Sverige deltar anläggningar och skolor i Belgien, Irland, Italien, Litauen, Nederländerna, Storbritannien, Polen, Tjeckien och Spanien i projektet.

 

Mer om våra ansvar

Barnen på SATS

SATS anser att barn behöver en vardag med spontan, lekbetonad och allsidig fysisk aktivitet, gärna ute i skogen, på lekplatsen, med idrottslaget eller genom att promenera och cykla dit de ska ta sig.

SATS:ar på barn och ungdomar

Fysisk aktivitet för barn är viktigt. Det är en av anledningarna till varför SATS är engagerad i ett EU-projekt som handlar om att få barn mellan 8-12 år att förstå vikten av att röra på sig regelbundet.

CSR

Som en del av SATS arbete med hållbar utveckling arbetar vi aktivt för att hitta engagemang inom CSR - Corporate Social Responsibility. Detta för att vår kompetens ska kunna bidra till ökat värde för samarbetsorganisationen och dess målgrupp - SATS medlemmar och våra medarbetare.

Facebook policy

SATS på Facebook är ett forum för dem som gillar att prata träning, både med varandra och med oss på SATS.

SATS Sveriges Anti-doping policy

SATS, Nordens ledande träningsföretag, med center i Norge, Sverige och Finland, tar tydligt avstånd från doping.

SATS Miljöpolicy

Vår verksamhet ska uppfylla gällande författningar och andra krav som är kopplade till våra miljöaspekter och vi ska ständigt jobba med att förbättra vår miljöprestanda och därmed minska vår miljöbelastning.

SATS Ätstörningspolicy

SATS vill förmedla träning enligt sunda ideal och i hälsobefrämjande syfte till gagn för den enskilda individen.

SATS ansvar under träning

Här kan du läsa om vårt ansvar när du tränar hos oss.

Diskriminering, kränkningar och trakasserier

SATS är ett värderingsstyrt företag där alla medlemmar, och all personal, ska känna sig trygga. SATS har nolltolerans mot alla typer av rasism, kränkningar, sexuella trakasserier och diskriminering.