Joakim Arnmark

Fysioterapeut
Stockholm
SATS Sickla

Här får du hjälp med behandling och rehabilitering av leder och muskulatur. Upplägget är anpassat utifrån förutsättningar och skada, men är oftast en kombination av manuell behandling, medicinskt anpassad träning och rådgivning. Manuell behandling kan innebära massage, ledjustering mm.

Utbildning

  Legitimerad Fysioterapeut, Karolinska Institutet
  Magisterexamen inom fysioterapi, Högskolan Dalarna
  Idrottsmedicin
  Akupunktur
  Smärta och smärtrehabilitering

Expertis

  Undersökning, behandling och rehabilitering av led-/muskelrelaterade besvär i kroppen
  Idrotts- och motionsskador
  Erfarenhet av arbete inom primärvård
  Arbetat som fysioterapeut hos AIK Ishockey samt Huddinge Hockey
  Tidigare spelat ishockey på elitnivå