Träning och graviditet, hänger det ihop? Ja i allra högsta grad, bara du anpassar dig efter de fysiska förändringar som sker i din kropp.

Graviditeten är en tid av stor omställning både fysisk och psykiskt, särskilt om det är din första graviditet. För att få ut så mycket som möjligt av denna tid vill du säkert vara i både god fysisk och psykisk form. Målsättning med träningen i samband med graviditet bör vara att förbereda kroppen mentalt och fysiskt för förlossningen och tiden därefter.

Lagom mycket träning är bra och ett perfekt sätt att förbereda sig. Många kanske får intrycket av att det är det tuffaste man gör, som att springa ett Marathonlopp första gången. Visst krävs det en del av dig men kom ihåg att de flesta kvinnor ser fram emot förlossningen med förväntan och ju bättre förberedd du är desto bättre kommer du att hantera situationen. Genom att ha en stark kropp och vara väl förberedd mentalt genom avslappning och målbildsträning skapar du dessa förutsättningar.

För bara några år sedan rekommenderades gravida kvinnor att inte träna eller anstränga sig fysiskt. De gamla rekommendationerna som förordade återhållsamhet med träning under graviditet var ofta baserade på ”eventuella” och inte påvisade risker. Den största anledningen till restriktivitet med träning under graviditet var rädslan för förhöjd kroppstemperatur. Kroppstemperaturen stiger inte hos gravida kvinnor om de tränar på en lagom moderat nivå på grund av förbättrad temperaturreglering.

Idag ser rekommendationerna annorlunda ut. Forskningsrapporter och studier visar entydigt att både kvinnor och barn som går igenom en normal graviditet mår bra av fysisk aktivitet om träningen anpassas till rådande fysiologiska förutsättningar hos kvinnan. Det är viktigt att poängtera att forskningen är bedriven på friska gravida kvinnor till vilka våra rekommendationer också vänder sig.

Här följer några av de positiva effekter som träning under graviditeten medför:

  • Minskad spänning och trötthet

  • Ökad känsla av välbefinnande

  • Ökad kroppsmedvetenhet

  • Minskad risk för komplicerade förlossningar

  • Minskat behov av smärtlindring under förlossningen

  • Minskad risk operativa ingrepp

  • Snabbare återhämtning

Källa: James F Clapp III 2002 Exercising through your pregnancy.